U bevindt zich hier: Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor de website cucinamagia.nl. Voor kookworkshops voor bedrijven en particulieren!', 'disclaimer,bedrijven,particulieren,workshop,kookworkshop', '

Algemeen

Cucinamagia (Kamer van Koophandel 08222097), hierna te noemen Cucinamagia, verleent u hierbij toegang tot www.cucinamagia.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Cucinamagia en derden zijn aangeleverd. Cucinamagia behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.cucinamagia.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Cucinamagia.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.cucinamagia.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Cucinamagia.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.cucinamagia.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Cucinamagia. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Cucinamagia, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.